अनोळखी माणूस आणि मी – Marathi sex story

माझे नाव राधा. मराठी प्रणय कथेच्या वेबसाइट वर आपले स्वागत आहे.. मी पुण्यात बुधवार पेठे जवळ राहते. बुधवार पेठेत काय काय चालते हे तुम्हाला माहिती असेलच. तुमच्या सारखे मला ही कुतूहल होतेच.एकदा तिथून फेरफटका मारताना एका सुनसान गल्लीतून जाताना एका घरातून मी “आहहहह उमममम ससस आहह हलु ना” असे आवाज ऐकले होते.दोन मिनिटे मी तो आवाज ऐकतच राहिले. तेवढ्यात मागून एक बाप्या आला आणि त्याने घसकन मला जवळ ओढले.माझे बॉल त्याच्या छातीला लागले. त्याच्या स्पर्शाने माझे अंग ताठर बनले. Marathi sex story – डेमो आणि सेल्स गर्लमला जवळ ओढत तो म्हणाला, “काय आयटम रेट काय?“ आणि माझ्या बॉल वर नजर खिळवून एक हात माझ्या पाठीवरून खाली नेऊन फिरवू लागला. मला काय करावे ते सुचत नव्हते. मी तशीच त्याच्या मिठीत होते. त्याच्या स्पर्शामुळे माझे अंग गरम व्हायला लागले.अणि माझ्या तोंडातून अचानक पणे निघाले की,”तुम्हाला द्यायचे तेवढे द्या”. हे एकताच तो मला तिथल्याच एका खोलीत घेऊन गेला. आणि दरवाजा लावून स्वताचे कपडे काढू लागला.त्याला असे नागडे पाहून माझे अंग अजून गरम व्हायला लागले. तो आपल्या लंड ला कुरवाळत माझ्या जवळ येऊ लागला. माझा श्वास आपोआप वाढायला लागला. त्याने माझ्या सर्वांगावर हात फिरवून शेवटी माझ्या पायजमा च्या नाडी वर थांबवला. नाडी सोडून त्याने हळूच माझा पायजमा काढला. माझ्या मांड्यांवरुन हात फिरवून त्याने तो हात माझ्या मांड्या मधे ठेवला. माझ्या तोंडातून आहह असे बाहेर पडले. माझी पॅंटी काढून तो माझ्या पुच्छी वर हात चोळू लागला.Marathi sex story – झवाड्या सुहालीची कथाआता मला खूप आनंद मिळत होता. मी आहहहहह उममममम आहहह करत मजा घेत होते. त्यानंतर त्याने माझा टॉप अणि ब्रा काढून फेकून दिला. माझे गोल गोल बॉल बघून तो जसा काय वेडापिसा झाला. तसा माझ्या बॉल वर तुटून पडला. दोन्ही हाताने माझे बॉल दाबू लागला.आनि मधेच किस करून एक एक बॉल तोंडात घेऊन चोखत होता. माझ्या तोंडातून ससससस आहहहहह हलू ना आहह चावू नकोस उममम दुखतंय असे बाहेर पडत होते हे ऐकून तो आणखी जोरात माझे बॉल दाबू लागला. अचानक तो थांबला अणि माझ्या खाली जाऊन माझी पुच्छी चाटू लागला.मला आता राहवत नव्हते. मी त्याचे डोक धरून माझ्या पुच्छी वर दाबत होते. तो माझ्या पुच्छी च्या दाण्याला चाटू लागला. मी तडफडत होते त्याचा लन्ड घेण्यासाठी. आहहहह प्लीज आता आत टाका ना नाही रहावत आहे मला. झव आता मला रांड समजुन झव.आहहहहहह जानू टाका ना आत. त्याने लगेच माझे दोन्ही पाय त्याच्या खांद्यावर घेतले आनि एक जोरात धक्का देऊन त्याचा लन्ड माझ्या पुच्छी मधे घातला. त्याने लन्ड घालताच मी जोरात आहहहहहह असे किंचाळले.त्याबरोबर तो त्याचा लन्ड आत बाहेर करू लागला. Marathi sex story – मी आणि नवर्याचे मित्रमला आता वेगळ्याच लेवल चा आनंद मिळत होता. तो मला धक्यांवर धक्के देत होता आणि मी पण त्याच्या धक्यांची माझी गांड वर उचलून मजा घेत होते. आहहहहहह हलू ना आहहहहह उममममम सससस असे आवाज माझ्या तोंडातून आपोआप निघत होते.आमच्या सेक्स मुळे बेड तुटतो आहे की काय असे वाटत होते. तो थांबतच नव्हता. थोड्या वेळाने त्याचा स्पीड वाढला.3-4 वेळा आत बाहेर केल्यावर त्याने माझी पुच्छी त्याच्या चिकाने टाकली. आणी मी पण तिथेच झडले. माझ्या पुच्छी वर किस करून तिथेच पैसे ठेऊन तो निघून गेला.मी ज्याला झवले त्याला त्याचे नाव ही नाही विचारले.Marathi sex story – झिंगाट मावशी आणि दिवाळीपण त्याने मला सेक्स चा भरभरून आनंद दिला.

Posted from – https://marathisexstories.net/anolakhi-manus-aani-me/